ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

เว็บไซต์สำหรับพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน/ครู/กรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

https://esan69.sillapa.net/sm-ubn2/

 

เว็บไซต์การแข่งขันระดับชาติที่ศรีสะเกษเข้าตรวจสอบข้อมูลสถานที่วันเวลาแข่งขันได้จากเว็บดังลิงค์ด้านล่างนี้

https://esan69.sillapa.net/sm-esan/