ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

ภาพถ่ายคุณภาพสูง การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 22 มกราคม 2563

คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพ

ภาพกิจกรรมวันครู สหวิทยาเขต 4 และสหวิทยาเขต 5 วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ภาพขนาดจริงไฟล์อาจมีขนาดใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลาในการแสดงผลค่อนข้างนาน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ

บทเพลง คิดถึง ม.ต.ก. ขับร้องโดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

 

พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ (เฉพาะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล)
sinlapabanner

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ศิลปะ/ดนตรี
ศิลปะ/ทัศนศิลป์
ศิลปะ/นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
เรียนรวม/ศิลปะ
วัฒนธรรมอีสาน
หุ่นยนต์

หรือ เกียรติบัตรทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่

โรงเรียนอื่นๆในภาคอีสานสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากลิงค์ต่อไปนี้ คลิกที่นี่

การดาวน์โหลดภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลสามารถดาวน์ดาวน์โหลดได้จาก 2 ที่ ดังต่อไปนี้
1. เพจ งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเพจ

2. ภาพถ่ายคุณภาพสูงขนาดจริงใน Google Drive คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดภาพ

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2562
ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 รายละเอียดตารางสอบ งานวัดผลประเมินผลฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จะดำเนินการแจ้งให้หัวหน้าห้องมารับในลำดับต่อไป

งานครบรอบ 50 ปี ม.ต.ก. ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า 50 ปี ม.ต.ก. สั่งจองโต๊ะจีนราคา 2400 บาท ต่อ 1 โต๊ะได้แล้ววันนี้