วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลวิดิทัศน์นำเสนอเพื่อขอรับโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลวิดิทัศน์นำเสนอระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

เพลงคิดถึง ม.ต.ก. ขับร้องเพื่่องาน ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า 50 ปี ม.ต.ก.