ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

1034711132