ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

กำหนดการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ภาคเรียนที่ 1/2562 ขอให้นักเรียนทุกคนดำเนินการสอบแก้ตัวตามวันและเวลาที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2กำหนดการสอบแก้ตัว