ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

ubru

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระหว่างวันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด >>http://wow.in.th/mPRK หรือ http://wow.in.th/dQrw


น้องๆ ม.6 ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์
https://admission.ubru.ac.th/
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 045-352-000 ต่อ 5601 หรือ 1144 หรือ 1147
ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกคน