ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

banner pr

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับเอกสาร ปพ1 และ ปพ2 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวตามกำหนดการในประกาศ

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รายละเอียดคลิกในลิงค์ด้านล่าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 ------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดคลิกที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ

สทศ. จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562
สมัครสอบวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
ชำระเงิน 3-10 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 20.00 น.)
ค่าสมัครสอบ : วิชาละ 100 บาท

🖍ขอให้โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้าสอบในรอบปกติ และมีความประสงค์จะสมัครสอบรอบพิเศษ ได้สมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด

สมัครสอบ O-NET รอบพิเศษฯ ได้ที่ ⬇️
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/215